ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ -ΕΛΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ