ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΟΔΙΚH ΑΣΦAΛΕΙΑ

ΕΠIΠΕΔΟ ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ